Приватне акцiонерне товариство " Комбiкорм""

 (код ЄДРПОУ 00686747)

місцезнаходження:

52410, Україна, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, село Сурсько-Михайлiвка, Центральна, буд.1

повідомляє:

у звязку з військовою агресією російської федерації проти України, та   затвердженням Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року, проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, запланованих на 07 квітня 2022 року, в період дії воєнного стану відповідно до встановлених умов, є неможливим.

 У звязку з цим, Наглядова рада ПрАТ Комбікорм прийняла рішення - річні загальні збори акціонерів, заплановані на 07 квітня 2022 року, - не проводити.

 Оприлюднити вказану інформацію на власному веб- сайті ( prat-kombikorm.com.ua) та опублікувати дане повідомлення шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на сайті інформаційного агентства https://smida.gov.ua/.

 Про дату проведення загальних зборів ПрАТ Комбікорм   повідомити акціонерів додатково.

                                               Наглядова рада ПрАТ Комбікорм