Додаток  № 1  до Повідомлення  про загальні  збори ПрАТ  Комбікорм, які відбудуться  07. 04. 2020 року

Реєстрація акціонерів (їх представників)  буде  проводитись  складенням Переліку акціонерів (повноважних представників акціонерів), які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства Комбікорм, на підставі Реєстру власників іменних цінних паперів, наданих Депозитарієм - Публічне акціонерне товариство Національний депозитарій України, код за ЄДРПОУ 30370711, місцезнаходження:  04071, м.Київ, вул.Тропініна, буд.7-г, станом на 01 квітня  2020 року:

 

Загальна кількість акцій 329700  шт

Кількість голосуючих акцій-278382 шт

                                                   Виконавчий орган ПрАТ   Комбікорм